Notícies Col·laborar

Calala és un fons de dones que mobilitza la solidaritat política i econòmica

per donar suport al moviment de dones i feminista a Amèrica Llatina, el Carib i l'Estat Espanyol. Realitzem activitats de captació de fons i donem petites donacions a grups de base de dones que estan treballant temes que poques agències volen finançar: drets reproductius, salut sexual, contra les violències de gènere, entre d'altres. Som part del moviment al que donem suport. Llegir més

Als qui donem suport

Calala entrega donacions per donar suport a les iniciatives i accions de grups de base de dones en aquestes regions. Calala teixeix xarxes amb associacions, xarxes i empreses de dones a l'Estat espanyol per sensibilitzar i generar recursos que són donats directament a fons i grups de dones a Amèrica Central. Llegir més

Promouen la participació de les dones com agents de canvi social en les seves respectives comunitats. Llegir més

Segueix-nos a Facebook


Segueix-nos a Twitter

Col·lectiva Dones Joves

Coneix a un grup de base de dones joves a El Salvador, que rep suport econòmic i tècnic de Fondo Centroamericano de Mujeres-FCAM, contraparts de Calala.